Generalforsamling i Nordtrim 2023

MATERIALET FRA GENERALFORSAMLINGEN LIGGER UNDER PUNKT I MENU “MEDLEMSFORUM”

Generalforsamlingen finder sted søndag den 15. januar 2023 kl 10.45

Klubben er vært ved et lækkert morgenbord – dejlig loading efter løbeturen.

Agendaen er:

1. Valg af dirigent og referent (uden for bestyrelsens kreds)
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af budget og kontingent
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på nordtrim.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
a. På valg til bestyrelsen er:
Anna, Charlotte, Kirsten – Charlotte og Kirsten modtager begge genvalg
Valgperioden er 2 år.
Som suppleant er på valg: Jesper P – Jesper modtager ikke genvalg
Valgperioden er 1 år.
b. Øvrige valg:
Som revisor: Joan Kortsen – Joan har sagt ja til en periode mere, ny revisorsuppleant skal vælges
Valgperioden er 1 år.
7. Eventuelt

Skriv et svar