Bestyrelsen

Jens Bjerre, Formand

jbjerrehund@hotmail.com
mobil: 2849 6249

 • Ansvarlig for afvikling af eksterne løb, hvor Nordtrim som partner stiller hjælpere
 • Ekstern kommunikation og samarbejdspartnere
 • Strukturering af sponsorarbejdet
 • Ansvarshavende redaktør for klubbladet
 • Hjemmesiden
 • Cheftræner

Anders Lind Knudsen, Næstformand

anders@nordkranen.dk
mobil: 2888 8931

 • Ansvarlig for Løbsudvalget og udviklingsarbejdet i forbindelse med Klubhus

Erik Lassen, Kasserer

kasserer@nordtrim.dk

 • Økonomi, kontingentinddrivelse
 • Medlemsregistrering

Kirsten Bjerre, Best.medlem

kirstenbjerre@ofir.dk
mobil: 2849 6250

 • Formand for aktivitetsudvalget
 • Ansvarlig for Stafet forLivet
 • Træner

Maj Britt Nielsen, Best.medlem

majer@mail.dk
mobil: 2254 5228

 

Charlotte, Best.medlem

c.teolander@hotmail.com
mobil: 22621152

 • Deltager i aktivitetsudvalget
 • Træner

Lennarth Østergård, Suppleant

lennarth1976@gmail.com
mobil: 2368 9799