Bestyrelsen

Anna Uhrenholt, Formand

anna.uhrenholt@gmail.com
mobil: 2373 9250

Ekstern kommunikation og samarbejdspartnere
Strukturering af sponsorarbejdet, herunder annoncer i klubbladet
Ansvarshavende redaktør for klubbladet
Hjemmesiden, sigte og budskab
Partnerskaber omkring eksterne aktiviteter
Træner

Anders Lind Knudsen, Næstformand

anders@nordkranen.dk
mobil: 2888 8931

Ansvarlig for udviklingsarbejdet i forbindelse med Klubhus og Afvikling af åbne motionsløb
Bestyrelsesmedlem i Naturrum Tisvildeleje

Bjarne Andersen, Kasserer

kasserer@nordtrim.dk

Økonomi, kontingentinddrivelse
Medlemsregistrering

Kirsten Bjerre, Best.medlem

kirstenbjerre@ofir.dk
mobil: 2849 6250

Ansvarlig for Stafet forLivet
Nyløbertræner

 

Jens Bjerre, Best.medlem

jbjerrehund@hotmail.com
mobil: 2888 8931

Cheftræner
Ansvarlig for afvikling af eksterne løb, hvor Nordtrim som partner stiller hjælpere

Camilla Pollas, Best.medlem

pollas@os.dk
mobil: 6077 6321

Formand for Aktivitetsudvalget
Træner

 

 

Jesper Pedersen, Suppleant

jesperp65@hotmail.dk
mobil: 2537 1083

Ansvarlig for klubtøjsudlevering
Træner

 

Kasper Hvitved, Suppleant

kasper.hvitved@gmail.com
mobil: 2859 5822

Træner