Bestyrelsen

Anna Uhrenholt, Formand

anna.uhrenholt@gmail.com
mobil: 2373 9250

Ekstern kommunikation og samarbejdspartnere
Strukturering af sponsorarbejdet
Ansvarshavende redaktør for klubbladet
Hjemmesiden
Træner

Anders Lind Knudsen, Næstformand

anders@nordkranen.dk
mobil: 2888 8931

Ansvarlig for Løbsudvalget og udviklingsarbejdet i forbindelse med Klubhus

Erik Lassen, Kasserer

kasserer@nordtrim.dk

Økonomi, kontingentinddrivelse
Medlemsregistrering

Kirsten Bjerre, Best.medlem

kirstenbjerre@ofir.dk
mobil: 2849 6250

Formand for aktivitetsudvalget
Ansvarlig for Stafet forLivet
Træner

Jens Bjerre, Best.medlem

jbjerrehund@hotmail.com
mobil: 2849 6249

Cheftræner
Ansvarlig for afvikling af eksterne løb, hvor Nordtrim som partner stiller hjælpere

Charlotte, Best.medlem

c.teolander@hotmail.com
mobil: 22621152

Deltager i aktivitetsudvalget
Træner

Jesper Pedersen, Suppleant

jesperp65@hotmail.dk
mobil: 2537 1083

Træner