Historien

Historien...

Der var engang en klub der blot hed NORD.
af Paul Bøgh

Tilbage i 70’erne var der kun én motions/løbeklub i Helsingeområdet og den hed NORD. Det var en orienteringsklub. Hvad der siden skete vil jeg her prøve at kaste lys over og derved bidrage til efterlysningen af klubbens uofficielle mestre.

I efteråret 1974 stiftedes orienteringsklubben OK NORD. I 1976 hed formanden Ole Alstrup og Dan Haagerup var kasserer. Den 27. februar 1977 opdeltes klubben i en Trim- og i en Orienteringsafdeling med hver sin formand. Preben Nielsen hed den første formand i Trimafdelingen. Dan Haagerup blev formand for orienterings-afdelingen. I 1980 blev trim-afdelingen til NORD/trim og o-afdelingen til NORD/orientering. I 1982 blev NORD/orientering til OK NORD. I 1992 fusionerede OK NORD med Vinderød OK og fik navnet Tisvilde Hegn OK.

Til Eremitageløbet i 1977 optræder klubben for første gang på tilmeldingerne som NORD/trim. Året før var deltagerne tilmeldt som hjemhørende under Trim- & Orienteringsklubben NORD.

I 1976 deltog jeg i Eremitageløbet vist nok uden at være medlem. Først den 29/6-1977 fik jeg taget mig sammen til at melde mig ind i NORDtrim, men på girokortet stod der stadig Orienteringsklubben NORD, Palhøjgård, Vejby. Jeg er derfor muligvis det medlem af klubben, der har størst ancenitet, idet jeg stadig er aktivt løbende. Og jeg har sjovt nok 30 års jubilæum i år.

Det kostede dengang 40 kr halvårligt at være medlem af trimafdelingen og 65 kr halvårligt at være medlem af orienteringsafdelingen. Dvs 105 kr halvårligt for at være medlem af begge afdelinger. For et helt år ville det koste 210 kr at være medlem i begge afdelinger. Det er interessant at 30 år efter koster det 150 kr om året at være medlem af NORDtrim.

Den første formands programerklæring lyder sådan her: “Tilgodese bredden i medlemsskaren og mangfoldigheden i vore aktiviteter. Mere for skillingerne, alle medlemmer skal modtage “Hjertebladet”. Af aktiviteter skal fjeldvandringer og fælles cykelture på programmet. Rekruttering af nye medlemmer er også vigtig og at vi modtager dem ordentligt og organiserer træningen på den rigtige måde. Nye medlemmer skal føle sig velkommen, lære klubkammeraterne at kende.”

Klubben første formand Preben Nielsen fortsætter med ordene: “Det er vigtigt at være formand alene for at gavne sin klub og ikke af forfængelighed. En vis cirkulation i bestyrelsen er nødvendig for at sikre en livskraftig klub. Men som formand er det nødvendigt med fornøden opbakning når det gælder udførelsen af de beslutninger som træffes, for uden medlemmernes håndsrækning er jobbet simpelt hen for tidskrævende”. Velvalgte ord, må man nok sige, fra 1977, og hvor er de bemærkelsesværdigt tidssvarende.

Hvorfor begyndte man at motionere tilbage i 70’erne?

Man kunne læse flg i et af de første (om ikke det første ?) medlemsblade: “Hvorfor vi løber? Fordi du træner dit hjerte-karsystem, din kondition forbedres. Bedre kondition betyder øget velvære, mindre træthed, overskud af kræfter, god nattesøvn. Desuden rammes motionister ikke så hyppigt af hjertesygdomme som andre, og skulle det endelig ske, er chancen for at overleve større.”

Man løb altså også dengang for livet – eller måske forsøgte man at løbe fra døden – en måske alt for tidlig død?