Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik for Nordtrim
Nordtrim har 3 ”medier” med hvert sit kommunikationssigte.
Alle tre medier henvender sig til klubbens medlemmer, og alle tre mediers indhold drejer omkring klubbens mission – løbefællesskab.

www.nordtrim.dk

Klubbens hjemmeside, hvor klubbens ”officielle” arrangementer, holdninger samt politikker og øvrige vedtægtsbåren information kan slås op.
Hjemmesiden hostes af et af bestyrelsen udpeget medlem, og det er formanden, som er overordnet ansvarlig for sitets indhold.

Nordtrims FB-gruppe

Her kan medlemmer opslå begivenheder, invitationer, meddelelser og foto.
FB-gruppen fungerer endvidere af og til som et supplement til hjemmesiden – for at opnå øget synlighed og agilitet ift klubbens officielle arrangemeneter.
FB-gruppen er en lukket gruppe og hostes i princippet af FB-gruppens medlemmer, så derfor er der behov for yderligere spilleregler for dette medie. Det kan således resultere i eksklusion fra FB- gruppen, hvis man ikke respekterer følgende spilleregler:
– opslag må ikke have intension om personligt angreb eller chikane
– opslag må ikke have stødende karakter
– opslag må ikke falde markant udenfor Nordtrims mission, vores interessefællesskab – ”løb i
DKs smukkeste natur”
Der er som udgangspunkt både plads til nordtrimmere og ikke-nordtrimmere i gruppen. FB-gruppen administreres af et af bestyrelsen udpeget medlem, som har ansvaret for at vurdere nye medlemmer af gruppen, inden optagelse i FB-fællesskabet.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at FB-gruppens medlemmer overholder spillereglerne og at der generelt er en sober tone i FB-gruppen.

Klubbladet, TRIM’ern

Blad, som samtlige medlemmer og sponsorer modtager.
Bladet udkommer i 4-farvet tryk 2 gange årligt.
Bladets hovedlinje er underholdning – fortællinger og foto fra klublivet. Alle artikler skrives af medlemmer og/eller en af bestyrelsen udpeget skribent. Med andre ord, så er der intet ”sakset” materiale i bladet.
Bladet administreres af et bestyrelsesmedlem – redaktøren; og det er formanden, som er overordnet ansvarlig for bladets indhold.

Helsinge den 1. September 2016