Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik for Nordtrim

Nordtrim har 5 ”kanaler” med hvert sit kommunikationssigte.

Alle fem kanaler henvender sig til klubbens medlemmer, og alle fem kanalers indhold drejer omkring klubbens mission – løbefællesskab.

 

www.nordtrim.dk

Klubbens hjemmeside, hvor klubbens nyheder, ”officielle” arrangementer, holdninger samt politikker og  øvrige vedtægtsbåren information kan slås op.

Hjemmesiden hostes af et af bestyrelsen udpeget medlem, og det er formanden, som er overordnet ansvarlig for sitets indhold.

 

Nyhedsmails

Nyheder og direkte henvendelser til medlemmer. Typisk med bestyrelsen som afsender.

Vi opfordrer dig til at tjekke dit spamfilter for mails fra Nordtrim – det er ærgerligt at gå glip af interessant og relevant info.

 

Derudover vil vi opfordre dig til – som medlem af Nordtrim – at følge os på de sociale medier, hvor vi løbende deler nyheder/begivenheder.

 

Nordtrims FB-gruppe

Her kan medlemmer opslå begivenheder, invitationer, meddelelser og foto.

FB-gruppen fungerer endvidere af og til som et supplement til hjemmesiden – for at opnå øget synlighed og agilitet ift klubbens officielle arrangementer.

FB-gruppen er en lukket gruppe for Nordtrimmere og hostes i princippet af FB-gruppens medlemmer, så derfor er der behov for yderligere spilleregler for dette medie.

Det kan således resultere i eksklusion fra FB-gruppen, hvis man ikke respekterer følgende spilleregler:

  • opslag må ikke have intension om personligt angreb eller chikane
  • opslag må ikke have stødende karakter
  • opslag må ikke falde markant udenfor Nordtrims mission, vores interessefællesskab – ”løbefællesskab i DKs smukkeste natur”

FB-gruppen er for alle medlemmer, og alle er meget velkomne til at uploade billeder og gode løbehistorier, som du vil dele med de øvrige medlemmer.

 

FB-gruppen administreres af et af bestyrelsen udpeget medlem.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at FB-gruppens medlemmer overholder spillereglerne og at der generelt er en sober tone i FB-gruppen.

 

Klubbens åbne Instagram-konto

Her brander vi vores budskab i offentligheden – vores løbefællesskab og glæden ved at løbetræne, så vi kan motivere hinanden og samtidig tiltrække nye medlemmer/samarbejdspartnere.

 

Du er altid velkommen til at sende dit billede tilknyttet en god løbehistorie til megesoe@gmail.com.

Vi samler alle gode historier og billeder – og publicerer på vores instagram-konto løbende.

Husk, at du også er ambassadør for Nordtrim og dine historier er med til at brande os, som attraktiv løbeklub.

Hvis du vælger at dele noget fra dine træningspas med en god historie, så husk at @tagge opslagene eller bruge #hashtags. Ud­over #nordtrim gælder pt hashtagget #løbefællesskab og #bedsteløbebuddies. Der kommer sikkert flere til, så hold selv øje.

 

Klubbladet, TRIM’ern

Blad, som samtlige medlemmer og sponsorer modtager.

Bladet udkommer i 4-farvet tryk 2 gange årligt.

Bladets hovedlinje er underholdning – fortællinger og foto fra klublivet. Alle artikler skrives af medlemmer og/eller en af bestyrelsen udpeget skribent. Med andre ord, så er der intet ”sakset” materiale i bladet.

Bladet administreres af et bestyrelsesmedlem – redaktøren; og det er formanden, som er overordnet ansvarlig for bladets indhold.

Bladet uploades på www.nordtrim.dk og trykkes i et antal eksemplarer til de medlemmer, der ønsker en fysisk udgave.

Bladet distribueres til medlemmer, der bor i postnumrene 3200, 3210 og 3220. Øvrige medlemmer kan selv afhente bladet hos redaktøren eller på anden måde aftale hvordan man kan få bladet.

 

GDPR – samtykke til anvendelse af foto i offentlige opslag på www og øvrige kanaler

Accept

Alle medlemmer og gæster accepterer, at Nordtrim benytter film og foto, hvor medlemmer kan optræde.

Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man ved enhver foto eller videobegivenhed give sig tilkende til fotografen og til den ansvarlige for aktiviteten.
Det kan f.eks. være til et medlem af bestyrelsen eller det medlem som står for aktiviteten. Der føres intet register over hvilke medlemmer, der ikke ønsker at blive fotograferet og det er derfor op til den enkelte at give besked hver gang!

Foto og film

Nordtrim benytter fotos og film på egen hjemmeside, på de sociale medier, i pressemeddelelser og i andet publikationsmateriale.

Helsinge den 1. April 2020