Generalforsamling i Nordtrim

Generalforsamlingen finder sted søndag den 22. marts kl 10.45

Agendaen er:

1. Valg af dirigent og referent (uden for bestyrelsens kreds)
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
6. Valg
a. Bestyrelse:
Ulige år: Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer
Lige år: Kasserer, næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem
Valgperioden er 2 år
b. Øvrige valg:
2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant
Valgperioden er 1 år
7. Eventuelt

 

Vi afholder Generalforsamlingen på Sankt Helene centret, hvor vi får serveret en lækker brunch.

Tilmelding til brunch er nødvendig, så udfyld venligst den tilmeldingsformular, som du får tilsendt på mail.

Skriv et svar