Generalforsamling 2017

Klubbens generalforsamling afholdes søndag den 12. marts 2017 kl 11 i THOKs klubhus, Godhavnsvej 3, 3220 Tisvildeleje

Vi starter med løb kl 9 og spiser morgenmad kl 10.30

 

 

 

Program for dagen:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af revideret regnskab for 2016 samt budgettet for 2017
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag (forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest den 22.02.17 kl 18)
Valg til bestyrelsen
Formand, Anna Uhrenholt, på valg
Kasserer, Bjarne Klarskov, ikke på valg
Næstformand, Brian Bak, har trukket sig af personlige årsager
Anders Lind Knudsen, ikke på valg
Jens Bjerre, ikke på valg
Suppleant, Jesper Pedersen, på valg
Suppleant, Kirsten Bjerre, på valg
Revisor, Joan Kortsen, ikke på valg
Revisorsuppleant, Sigurd Christensen, på valg
Evt, herunder de traditionelle prisuddelinger

Skriv et svar