Klubhus? Nyt fra udvalget

Klubhus – ikke lige nu.

Kære Nordtrimmere

Vi udførte i foråret en lille survey om etablering af et klubhus, som blev offentliggjort. Vi meddelte  i den sammenhæng, at vi forventede at afholde en workshop til efteråret, for at komme videre med mulighederne for et klubhus.

Resultaterne af survey’et har vist som bekendt – lidt overraskende for bestyrelsen og klubhusudvalget – at opbakningen ikke var så entydig som forventet.

De 3 største bekymringer omkring et klubhus er:

  • Giver det medlemmerne for meget arbejde med vedligeholdelse, rengøring etc.?
  • Bliver det dyrere for medlemmerne?
  • Bliver huset brugt nok og risikerer  vi at blive låst af en fast placering?

Disse bekymringer har vi naturligvis taget ad notam.

Og som det er nu, har klubben mange gode muligheder for at afholde aktiviteter. Vi kan gratis benytte THOK’s hus i Godhavn, Naturrummet i Tisvildeleje og Helsingehallerne. Med hensyn til klubbens materiel, har vi også fået en god løsning med vores egen container placeret ved Helsingehallerne.

Disse muligheder dækker fint de behov, som mange gav udtryk for i survey’et, fx det sociale behov, til foredrag, til opbevaring af vores ting og til vores morgenmadsmøder. 

Vi er med andre ord  ikke presset af behovet for at få etableret et klubhus, og vi har besluttet ikke lige nu at arbejde aktivt videre med dette. Derfor holder vi heller ikke en klubhus-workshop i efteråret.

Vi lader dog ikke  tankerne om et fremtidigt klubhus gå i glemmebogen. Vi vil holde de forskellige alternative muligheder varme. Eksempelvis nyt TGF-hus, nyt Skyttehus eller andet.

Og kan vi få løst bekymringspunkterne på en god måde, er vi i udvalget og bestyrelsen ikke afvisende for et klubhus.

Skriv et svar