Generalforsamling i Nordtrim

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 20. marts kl 19.30

Sted: Helsingehallen, Cafe Mille

Agenda:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag – Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts
  6. Valg – På valg er Anders, Jesper P, Kasper, Jens og Bjarne – alle genopstiller
  7. Evt

Skriv et svar