Generalforsamling i Nordtrim 2024

MATERIALET FRA GENERALFORSAMLINGEN LIGGER UNDER PUNKT I MENU “MEDLEMSFORUM”

Generalforsamlingen finder sted søndag den 14. januar 2024 kl.  10.45 på Tisvilde Skole

Klubben er vært ved et lækkert morgenbord fra kl. 1015.

Agendaen er:

 1. Valg af dirigent og referent (uden for bestyrelsens kreds)
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af budget og kontingent
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på nordtrim.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg
  a. På valg til bestyrelsen er:
  Jens – Anders og Erik – alle modtager genvalg
  Valgperioden er 2 år.
  Som suppleant er på valg: Lennarth – som modtager genvalg
  Valgperioden er 1 år.
  b. Øvrige valg:
  Som revisor: Joan Kortsen – Joan har sagt ja til en periode mere,  revisor suppleant – Lotte
  Valgperioden er 1 år.
  7. Eventuelt

Skriv et svar