Generalforsamling i Nordtrim

Vi indkalder hermed til Generalforsamling i Nordtrim, 2018

Den 17.03.19 kl 10.30-11.30

TGF-huset, Tisvildeleje

Agenda:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag – Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts
  6. Valg – På valg er Anna, Kasper, Jesper P, Camilla og Kirsten – Kasper genopstiller ikke.
  7. Evt

Skriv et svar